komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2021 POIR Szybka Ścieżka.

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonych do hydronicznych grzejników centralnego ogrzewania o podwyższonej efektywności energetycznej.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0010/21

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wartość projektu: 4 880 528,30 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  2 007 799,56 zł

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2023

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań́ podwyższających efektywność́ energetyczną aluminiowych grzejników hydronicznych.  Synergia opracowanych rozwiązań, m.in. wysokoprzewodzący stop aluminium, nowa konstrukcja grzejnika, wymuszona cyrkulacja powietrza, wyższa estetyka oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny użytkowania pozwolą zaoferować na rynku europejskim produkt o niedostępnych dotychczas parametrach pracy dla nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa. Rezultatem projektu będzie również nowa technologia produkcji grzejników, która będzie mogła być zaimplementowana do nowych projektów grzejników. Głównymi grupami odbiorców będą podmioty które oczekują nowoczesnych grzejników wykonanych z materiałów o dedykowanych własnościach funkcyjnych wykonanych  według najlepszych technologii.