komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

zarząd

Zarząd

Magdalena Tokarczyk-Cyran, Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA

Bartłomiej Zarzecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Janas, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elwira Bubel–Malinowska, Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Cicirko, Członek Rady Nadzorczej
Marek Czarnecki, Członek Rady Nadzorczej
Piotr Sadkowski, Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wierzchowski, Członek Rady Nadzorczej

Relacje Inwestorskie

statut »

ogłoszenia »

Struktura Akcjonariatu

Firma spółki: ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 
Skrót firmy: ARMATURA KRAKÓW S.A. 
Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina MIASTA KRAKOWA, miejscowość KRAKÓW 
Adres: ul. Zakopiańska 72, 30 – 418 Kraków 
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Numer KRS: 0000068409 
Numer NIP: 6750001320  
Wysokość kapitału wpłaconego w całości: 114 000 000,00 PLN 
Liczba akcji wszystkich emisji: 114000000
Spółka ARMATURA KRAKÓW S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
na WZ
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 114.000.000 100% 114.000.000 100%
Ogółem 114.000.000 100% 114.000.000 100%

Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 114.000.000 zł i dzieli się na 96.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka z siedzibą w Warszawie: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000009831, REGON: 010001345, NIP: 526-025-10-49. Przedmiot działalności: wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i bezpośrednio z nią związanej, działalności reasekuracyjnej i bezpośrednio z nią związanej.

Na podstawie Umowy sprzedaży akcji z dnia 4 listopada 2020 roku zawartej w Warszawie pomiędzy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 10 listopada 2020 roku PZU SA uzyskało tytuł prawny do łącznie 114.000.000 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów) akcji w kapitale zakładowym Spółki Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.
 

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4,
00-843 Warszawa
NIP: 526-025-10-49
REGON: 010001345
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000009831. 

„Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookie dla celów optymalizacyjnych (dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika) a także dla celów analitycznych i marketingowych (wyświetlania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego preferencji). Korzystając z naszej Strony Internetowej (jednocześnie zezwalając w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na obsługę plików cookie), wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez naszą Stronę Internetową. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz możliwości zmiany ich ustawień przeczytaj.”
POLITYKA COOKIES.

Rozumiem